Wood Force Sales AB

Description

Vi på Wood Force Sales AB har lång erfarenhet från planering, projektutveckling och produktion inom träindustrin. Vi erbjuder kompletta lösningar för sågverk, pelletsfabriker och biobränsleanläggningar med produkter från våra samarbetspartners.

At Wood Force Sales AB, we have extensive experience in planning, project development and production in the wood processing industry. We offer complete solutions for sawmills, pellet factories, and biofuel boiler plants, with products from our collaborating partners.

address details
Wood Force Sales AB
Vagnslidergatan 13
724 81 Västerås
SVERIGE
telephone
+46 706 87 06 13